تبلیغات
شیمی تجزیه - تئوری آزمایشگاه شیمی تجزیه

تئوری آزمایشگاه شیمی تجزیه

نویسنده :احمد قسمی
تاریخ:یکشنبه 25 فروردین 1392-09:10 ب.ظ

 فلیم فتو متر نشر شعله ای یا فلیم فتومتر Flame photometer

  دستگاهی است كه جهت اندازه گیری فلزاتی مانند : كلسیم ، سدیم ، پتاسیم ، لیتیم و باریم بكار می رود.

فلیم فتومتر شبیه اسپكتروفتومتر و یا فتومتر ساده است ، با این تفاوت كه در فتومتر، لامپ الكتریكی ، و در فلیم فتومتر نور حاصل  از شعله بعنوان منبع نور محسوب می شود .  همچنین فتومتر یا اسپكتروفتومتر ، میزان نور جذب شده توسط محلول را اندازه گیری می نماید ، در حالیكه فلیم فتومتر نور حاصل از سوختن فلز را مستقیماً اندازه گیری می كند .

اساس كار فلیم فتومتر ( فتومتر شعله ای ) :

هنگامی كه نمك های فلزی(metallic salts)   در داخل شعله گداخته می شود ، انرژی گرمایی جذب اتم فلزمی شود و سبب می گردد تا یك یا تعداد بیشتری الكترون از اربتیال های خود خارج شوند ، زمانیكه الكترونهای مذكور به سطح الكترونی خود برمی گردند نوری از خود ساطع می نمایند كه مختص آن فلز است بعبارت دیگر طیف نشری هر فلز منحصر بفرد است .

http://zhulfw.bay.livefilestore.com/y1pd3xgnGVHpcxAK6MsBzhOB3El8Bqy-91tkOywt-PrCl4ih_p3vi7eWVDAZDo4FpScQ2lLHkn4m-D8Z5l3FOeg5Erxc0Tk-Djr/Magical Snap - 2009.09.11 17.18 - 001.png

http://zhulfw.bay.livefilestore.com/y1pd3xgnGVHpcyQojR8l6Lj05aG1s5FvZNkE7JeYsvlyl2AAKinD-BxyIteecDq4Jz2c-z6zxQlwMWYb5spTQsQj636fsOodbm0/Magical Snap - 2009.09.11 17.23 - 002.png

در یك فلیم فتومتر بطوركلی یك گاز اشتعال پذیر ( گاز طبیعی مایع ) با یك عامل اكسید كننده ( هوای فشرده ) مشتعل گردیده و تولید شعله می نمایند . نمونه رقیق شده از طریق هوای فشرده از انتهای لوله موئینه بصورت پودری ، وارد شعله شده و گداخته می شود ، نور حاصل از احتراق پس از عبور از فیلتر مخصوص خود به صورت یک تک رنگ از عدسی عبور کرده و به سلول فتوتیوب برخورد می‌کند . سلول فتوتیوب نور را دریافت کرده و ولتاژی متناسب با شدت آن ایجاد می كند كه این ولتاژ پس از تقویت ، بوسیله گالوانومتر قابل اندازه‌گیری است . اساس اندازه‌گیری مقایسه‌ای بوده و عدد خوانده شده مقایسه ای است بین نمونه Blank که مشخص کننده صفر است ، با یک نمونه استاندارد با غلظت معین .

اجزاء دستگاه فتومتر شعله ای ( فلیم فتومتر ) :

1 ) منبع نور ( شعله ) و نبولایزر،  شامل بخش مكنده است كه نمونه  مورد آزمایش بوسیله آن  وارد شعله  می شود .

2 ) فیلتر و عدسیها

3 ) دتكتور (  فتوسل )

4 ) نمایشگر و چاپگر

5 ) كمپرسور هوا

6 ) منبع گاز

در شکل زیر تصویر یک فتومتر شعله ای یا فلیم فتومتر را مشاهده می کنید :

http://zhulfw.bay.livefilestore.com/y1p-1aDtcTSD5IPRoa4l_U9JFwWFGrLmun5b0oP8GCdVdS9NjYk9C_ABfDrwIykBHGxc0tlmA0helkLq5Rhpw6uIZDlTfhVTU_N/Magical Snap - 2009.09.11 18.07 - 004.png

نمایش شماتیک یک دستگاه فلیم فتومتر  Flame photometer:

http://zhulfw.bay.livefilestore.com/y1pjrDDZZ9lyevRHHTuvA0BG6Ssq4Z_h_b1LNvSeuHrf5folWYQoe4N4x3FkpR1043olg4ir6wSFjc2gw5biNDiMPj6AF_ll4Bd/Magical Snap - 2009.09.11 17.54 - 003.png

چندین عامل می تواند در شدت نور منتشره از محلول آزمایش موثر واقع شود که از آن میان می توان عوامل زیر را نام برد :

1 ) ویسکوزیته ( گرانروی ) : اضافه نمودن موادی که باعث افزایش ویسکوزیته می شوند مانند ساکاروز ، شدت نور نشری را کاهش می دهند . و همچنین در عمل اتم سازی ( Atomization ) ، نیز اثر می گذارند .

2 ) حضور اسیدها : عموماً اسیدها باعث کم شدن شدت نور منتشره می شوند و آنچه که محقق است اثر آنیونی اسید است که در تعادل تفکیک نهایی نمک تبخیر شده ،  باعث مزاحمت می شود .

3 ) حضور فلزات دیگر : ظاهراً با قرار دادن یک صافی می توان نتایج قابل قبولی گرفت ، و اثری را که یونهای دیگر ممکن است در تابش شعله داشته باشند ، می توان به این ترتیب حذف کرد .  از این رو بدیهی است که محلولهای استانداردی جهت تنظیم دستگاه لازم خواهد بود که وجه تشابهی با محلول مورد آزمایش را داشته باشند