تبلیغات
شیمی تجزیه - نمونه برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی msds

نمونه برگ اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی msds

نویسنده :احمد قسمی
تاریخ:چهارشنبه 6 مهر 1390-07:55 ق.ظ

برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)

نام ماده :آمونیاک                   

Top of Form

بخش اول : اطلاعات مربوط به اجزاء و شناسایی ماده شیمیایی مخاطره آمیز :

نام فارسی ماده شیمیایی :

آمونیاک

جرم مولكولی یا اتمی ماده :

03/17

CASNO

7664-41-7

نام لاتین ماده شیمیای :

AMMONIA

ICSC

414

نامهای دیگر :

-

فرمول شیمیایی ماده :

NH3

UN

1005

ماده شیمیایی ، اجزا و تركیبات آن

حدود آستانه های مجاز شغلی معتبر جهانی و یا آستانه كشوری

PEL(OSHA)

TLV(ACGIH)

حدود آستانه شغلی كشوری (AOE)

درصد عناصر تشكیل دهنده ماده شیمیایی

STEL

TWA

STEL

TWA

STEL

TWA

PPM

MG/M3

PPM

MG/M3

PPM

MG/M3

PPM

MG/M3

PPM

MG/M3

PPM

MG/M3

آمونیاک

-

-

35

50

35

24

25

17

35

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بخش دوم : مخاطرات مواجهه با ماده شیمیایی :

انواع مخاطرات / مواجهه

خطرات حاد / علایم

پیشگیری

كمكهای اولیه / اطفاء حریق

حریق و آتش سوزی

قابل اشتعال

هرگونه شعله باز، جرقه و استعمال دخانیات ممنوع
است .

در هنگام حریق استفاده از تمامی خاموش کننده ها مجاز می باشد .

انفجار

مخلوط گاز با هوا خاصیت انفجاری دارد .

استفاده از سیستم بسته، تهویه عمومی ، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار .

در هنگام حریق سیلندرها را توسط اسپری آب خنک نگه دارید .

تماس شغلی

-

از هر گونه تماس بپرهیزید .

-

تماس تنفسی

احساس سوزش ،سرفه ،تنفس بریده ،تنگی نفس ، گلو درد ، علایم ممکن است به تاخیر بیفتد .

استفاده از تهویه عمومی ، تهویه موضعی یا حفاظت تنفسی

هوای تازه، استراحت ، قرار گرفتن به حالت نیمه نشسته ،در صورت لزوم تنفس مصنوعی ،
به پزشک مراجعه کنید .

تماس پوستی

قرمزی ، سوختگی پوست ، تاول ، درد ، تماس با مایع باعث ایجاد سرمازدگی می شود .

استفاده از دستکش ضد سرما

در هنگام سرما زدگی :پوست را با آب فراوان بشویید ،
لباسهای آلوده را از تن در نیاورید ، ٍبه پزشک مراجعه کنید .

تماس چشمی

قرمزی ، درد ، سوختگی شدید چشم

استفاده از نقاب حفاظ صورت یا حفاظت چشم همراه با حفاظت تنفسی .

ابتدا چشم را به مدت چند دقیقه با آب فراوان بشویید سپس به پزشک مراجعه کنید .

بلع و گوارش

-

خوردن ، آشامیدن و استعمال دخانیات در هنگام کار ممنوع است .

-

بخش سوم : اقدامات احتیاطی و دستورالعملهای لازم ایمنی در مواقع استفاده و جابجایی :

روش مقابله با ریزش و دفع ماده شیمیایی

روش نگهداری و انبار داری

بسته بندی و برچسپ گذاری

محل خطر را تخلیه کنید ، با یک کارشناس مشورت کنید ، محل را تهویه نمایید ، هرگز آب را مستقیماً روی ماده نریزید ، گاز را بوسیله اسپری آب از محل خارج نمایید ، حفاظت فردی را بوسیله لباسهای ایمنی ضد گاز مناسب شامل تجهیزات تنفسی انجام دهید .

در محل ضد آتش ٍ جدا از اکسید کننده ها ، اسید ها ، هالوژن ها، در محل خنک ، در اتاقی دارای تهویه مناسب نگهدای کنید .

علامت :T , N
R:10 - 23 - 34 -50
S:1/2-9-16-26-36/37/39-45
کلاس خطر UN :2/3

بخش چهارم : اطلاعات مهم بهداشتی و فنی مربوط به كار با ماده شیمیایی :

مخاطرات فیزیكی

گاز از هوا سبک تر است .

مخاطرات شیمیایی

این ماده در ترکیب با نقره ، جیوه و اکسیدهای طلا ترکیبات حساس به ضربه تولید می کند ، این ماده یک باز قوی است و به شدت با اسیدها واکنش میدهد و خورنده می باشد ، این ماده به شدت با اکسید کننده های قوی و هالوژن ها واکنش می دهد ، این ماده به مس ، آلومینیوم ، روی وآلیاژهای آنها آسیب می رساند ، در هنگام حل شدن در آب تولید گرما می کند .

مخاطرات استنشاقی

این ماده در صورت انتشار در هوا سریعاً می تواند به تراکم زیان آور برسد .

راه های ورود به بدن

این ماده میتواند از راه استنشاق جذب بدن شود .

سرطان زایی :

NIOSH IDLH:

300 PPM

 IARC: -

 مقررات ملی : -

اثرات تماس كوتاه مدت (حاد)

این ماده برای چشم ها ، پوست و دستگاه تنفسی ایجاد خورندگی می کند ، استنشاق غلظت بالای ماده ممکن است باعث ایجاد ورم ریه شود ، تبخیر سریع ماده ممکن است باعث ایجاد سرمازدگی شود .

اثرات تماس بلند مدت (مزمن)

-

بخش پنجم : مشخصه های فیزیكی / شیمیایی :

نقطه جوش

-33 C

نقطه جرقه

-

حدود قابل انفجار در هوا

UEL: 28%

LEL: 15%

وزن مخصوص
(وزن مخصوص آب = 1(

7/0

نقطه ذوب

- 78 C

حدود آتش گیری

651 درجه سانتیگراد

فشار بخار

1013 Kpa

دانسیته بخار
(دانسیته هوا = 1(

59/0

میزان تبخیر (استات بوتیل = 1)

-

حلالیت در آب

54 گرم در 100 میلی لیتر

شكل فیزیكی

گاز مایع فشر ده

بو و رنگ

بیرنگ بابوی بسیار نافذ

بخش ششم : اطلاعات زیست محیطی :

این ماده برای آبزیان بسیار سمی است .

بخش هفتم : ملاحظات :

بسته به درجه تماس شغلی معاینات پزشکی دوره ای ضروری است.علایم ورم ریه اغلب ظاهر نمی شود تا اینکه چند ساعت بگذرد و علایم با انجام فعالیت جسمانی تشدید می شوند ، استراحت و معاینات پزشکی ضروری است ،درمان دارویی فوری و مناسب باید توسط یک پزشک صورت پذیرد ، سیلندرهای نشت کرده را برای جلوگیری از خروج گاز به حالت مایع ، نشت گیری کنید .